Iskolánk dolgozói

Iskolánk dolgozói 2019-2020

SZILÁGYINÉ DEBRECZENI MÁRIA – intézményvezető
JORDÁNNÉ TÓTH MAGDOLNA – alsós intézményvezető helyettes
PÁSZTORNÉ MÁRFI KATALIN – felsős intézményvezető helyettes

Osztálytanítók, napközis nevelõk

1.a – Barta István, Mike Fülöp, Juhász Györgyné
1.b – Czibulyás-Zörög Blanka, Jessica Tait, Endre Katalin
1.c – Lőrincz Eszter, Vass Mária

2.a – Szendrei Marianna, Steve Horvath, Hajdú Anna
2.b – Majákné Pálfi Adrienn, Stephanie Simon, Nagy-György Gábor
2.c – Császárné Póti Marianna, Mészárosné Padó Zsuzsanna

3.a – Nagy Lászlóné, Courtney Donovan, Karácsony Attila
3.b – dr. Mestyán Rezsőné, Honesz Ágnes
3.c – Kubinszkyné Szegedi Henrietta, Bodzás Edina

4.a – Lakatos Diána, Zolt Erdeg, Nagy Kitti
4.b – Gálné Répászky Gabriella, Hornyákné Szőnyi Judit
4.c – Glaserné Rohonyi Mária, Vellai Anna

Osztályfõnökök, osztályfõnök-helyettesek

5.a – Borsos Irén, Járay Katalin, Melissa John
5.b – Kiss Virág, Berki Szedlacskó Krisztina
5.c – Szíjártóné Huszti Erika, Dr. Balassyné Nyári Mónika

6.a – Fenyvesi Edit, Tóth Anna, Marissa Lockie
6.b – Kormos Gábor, Bradley Manouse
6.c – Petri Csilla, Pappné Takács Tünde

7.a – Szász Adrienne, Pásztorné Márfi Katalin, Christianne Goodwin
7.b – Papp Nóra, Eszenyiné Gombos Csilla
7.c – Molnár Judit, Botár Elek

8.a – Fazekasné Ambrus Nóra, Klotzné Egry Katalin, Marissa Lockie
8.b – Sipos Emőke Villő, Faragóné Bogdán Ágnes
8.c – Kovacsics Irén, Faragóné Bogdán Ágnes

Egyéb tanáraink

Jennifer Haesun Moon – anyanyelvi tanár a kéttannyelvű osztályokban
Bradley Manouse– anyanyelvi tanár a kéttannyelvű osztályokban
Mark Goodine – anyanyelvi tanár a kéttannyelvű osztályokban
Lánginé Gál Csilla – testnevelés
Kövesdy Csaba – technika
Strausz Tamás – földrajz
Aradi Szilvia – természetismeret
Takács Judit – ének

Felsős napközis nevelők:
 Kormos Gábor, Kovacsics Irén,Takács Judit

Anyanyelvi tanárok a Bilingual.hu programban:
Mike Fülöp, Jessica Tait, Steve Horvath, Stephanie Simon, Courtney Donovan, Zolt Erdeg, Melissa John, Marissa Lockie, Christianne Goodwin, Laudadio Anthony Joseph, Ruth Senum, Neil Wolstenholme, Jonathan Tilisky, Katherine Verhulst, Reyniere Roxas, Nick Hardin

Bilingual koordinátor: Pálinkás Péter, Hunyadkürti Eszter

Fejlesztő pedagógusok:
Eszenyiné Gombos Csilla, dr. Balassyné Nyári Mónika, Kubinszkyné Szegedi Henrietta, Bodzás Edina, Lőrincz Eszter

Logopédus: Vékásné Ács Noémi
Pszichológus: Wesolowski Korinna

Gyermekvédelmi felelős: Nagyné Hlavács Beatrix
Iskolatitkár: Molnárné Gál Erika
Intézményi koordinátor: Galambosné Kozma Krisztina

Pedagógiai asszisztens: Honesz Ágnes, Botár Elek

Ebédbefizetés: Bakonyi Rita
Védőnő: Dücső Dorottya
Portások: Strausz Jánosné, Csécs Krisztina