Iskolánk dolgozói

Iskolánk dolgozói 2020-2021

SZILÁGYINÉ DEBRECZENI MÁRIA – intézményvezető
JORDÁNNÉ TÓTH MAGDOLNA – alsós intézményvezető helyettes
PÁSZTORNÉ MÁRFI KATALIN – felsős intézményvezető helyettes

 

Osztálytanítók, napközis nevelők
1.a – Eszenyiné Gombos Csilla, Berényi Mirjam, Laura Cutler
1.b – Hajdú Anna, Vellai Anna, Kayla Dakoske
1.c – Gálné Répászky Gabriella, Hornyákné Szőnyi Judit

2.a – Barta István, Juhász Györgyné, Mike Fülöp
2.b – Czibulyás-Zörög Blanka, Mader Réka, Jessica Tait
2.c – Lőrincz Eszter, Vass Mária

3.a – Szendrei Marianna, Balog Barnabás, Steve Horvath
3.b – Majákné Pálfi Adrienn, Kósa Cintia, Kelsey Becker
3.c – Császárné Póti Marianna, Mészárosné Padó Zsuzsanna

4.a – Nagy Lászlóné, Karácsony Attila, Courtney Donovan
4.b – dr. Mestyán Rezsőné, Gimesi Kinga
4.c – Kubinszkyné Szegedi Henrietta, Szálkai Márta

 

Osztályfőnökök, osztályfőnök-helyettesek
5.a – Fazekasné Ambrus Nóra, Ruth Senum
5.b – Pappné Takács Tünde, Tóth Klára
5.c – Sipos Emőke Villő, Faragóné Bogdán Ágnes

6.a – Borsos Irén, Alan Morrice
6.b – Kiss Virág, Berki Szedlacskó Krisztina
6.c – Szíjártóné Huszti Erika, Dr. Balassyné Nyári Mónika

7.a – Fenyvesi Edit, Tóth Anna, Marissa Luckie
7.b – Kormos Gábor, Rosemary Svenson
7.c – Petri Csilla

8.a – Szász Adrienne, Pásztorné Márfi Katalin, Anthony Lombardi
8.b – Papp Nóra, Bodzás Edina
8.c – Molnár Judit, Botár Elek

Egyéb tanáraink:
Lánginé Gál Csilla, Klotzné Egry Katalin – testnevelés
Jennifer Haesun Moon, Sophie Harris, Rosemary Svenson –
anyanyelvi tanárok a kéttannyelvű osztályokban
Kövesdy Csaba – technika
Strausz Tamás – földrajz
Aradi Szilvia – természetismeret
Takács Judit – ének-zene
Magyari Ildikó – biológia (7.b)

Mike Fülöp, Jessica Tait, Steve Horvath, Courtney Donovan, Zolt
Erdeg, Melissa John, Marissa Luckie, Anthony Joseph Laudadio,
Ruth Senum, Neil Wolstenholme, Jonathan Tilisky, Katherine
Verhulst, Reyniere Roxas, Laura Cutler, Kayla Dakoske, Kelsey
Becker, Brandon Cusack, Anthony Lombardi, Alan Morrice–
anyanyelvi tanárok a Bilingual.hu programban

Takács Judit, Kormos Gábor, Faragóné Bogdán Ágnes – felsős
napközis nevelők

Képzőművészeti oktatók (Aelia) – Polyák Aida, Németh Nóra

Fejlesztő pedagógusok: dr. Balassyné Nyári Mónika, Bodzás Edina
Logopédus: Vékásné Ács Noémi
Pszichológus: Wesolowski Korinna

Gyógytestnevelő: Olasz Pálma

Gyermekvédelmi felelős: Nagyné Hlavács Beatrix
Iskolatitkár: Molnárné Gál Erika
Intézményi koordinátor: Galambosné Kozma Krisztina
Bilingual koordinátor: Pálinkás Péter
Pedagógiai asszisztens: Honesz Ágnes, Botár Elek
Ebédbefizetés: Bakonyi Rita
Portások: Strausz Jánosné, Csécs Krisztina