Megalakult az Óbudai Nagy László – Zápor Diáksport Egyesület

dse_logo

A Fővárosi Bíróság a társadalmi szervezetet 14634. sorszám alatt az alábbi adatokkal nyilvántartásba vette:

A szervezet elnevezése: Óbudai Nagy László- Zápor Diáksport Egyesület
A szervezet rövidítése: ÓNL-ZÁPOR DSE
A szervezet székhelye: 1032 Budapest, Zápor u. 90.
Telefonszáma: 06-1-250-2710
Fax: 06-1-250-1088
E-mail: onlai.dse@gmail.com
Adószáma: 18275870-1-41
A képviselő neve: Bazsó Attila
A képviselő telefonszáma: 06-30-6388-766
A szervezet cél szerinti besorolása: sporttevékenység
A szervezet jellege: sportegyesület
Az alapszabály kelte: 2011. 10. 20.

A szervezet célja az egyesület tagjainak rendszeres helyi, intézmények közötti, és szakszövetségek által kiírt sport-, játék-, turisztikai versenyeire való felkészítés, kísérés, versenyeztetés, a rendszeres testgyakorlás, mindennapos testedzés biztosítása, sportkapcsolatok létesítése és fenntartása, a sporttal való nevelés felhasználása.

A diáksport-egyesület tagjai lehetnek az intézmény tanulói, tanárai, dolgozói, és minden magyar állampolgár, aki elfogadja az alapszabályban leírtakat és az éves tagdíjfizetést vállalja.

Pártoló tag lehet az a természetes jogi személy, aki az egyesület alapszabályával egyetért, és erkölcsi, anyagi támogatást vállal.

Tagjaink számára biztosítjuk a rendszeres helyi sportolási és turisztikai lehetőségeket, és programjainkon szeretettel várunk minden sportszerető kerületi lakost is.

A szervezet az Óbudai Nagy László Általános Iskola Váradi és Zápor utcai épületeiben működik. A Zápor utcai telephelyen kiemelt sportágak a judo és a labdarúgás, a Váradi utcai részen pedig  röplabda.

Budapest, 2015. 09. 17.

RÖPLABDA

(edző: Lánginé Gál Csilla tel: 06-20-9351-330, és Déginé Vinnai Ildikó tel: 06-30-373-0160)

Edzések időpontja a 2013/14 tanévben:

SERDÜLŐ csapat:  hétfő, szerda, péntek 16.30 – 18.00-ig
KEZDŐ csapat: kedd, csütörtök 15.00 – 16.00-ig
HALADÓ csoport: kedd, csütörtök 16.00 – 17.30-ig