Diétás ellátás

Tisztelt Hölgyem, Uram!
Közétkeztetési szolgáltatásunk körében egyre növekszik azon fogyasztóink száma, akik speciális táplálkozási igénnyel rendelkeznek.
Célunk a szolgáltatást igénybevevő fogyasztók legmagasabb szintű biztonságos kiszolgálása ezen kiemelt figyelmet igénylő területen is.
Ennek elérése érdekében fontosnak látjuk, hogy megfelelő szintű és minőségű kommunikáció folyjék a fogyasztók, szüleik, illetve a Hungast csoport diétás ellátásért felelős munkatársai
között.
A megfelelő szintű információáramlás elősegítése érdekében összeállítottunk egy, a diétás szolgáltatás igénybe vétele esetén alkalmazandó tájékoztatót (lásd melléklet: Hungast TAJEKOZTATO dietas ellatas 20180815.pdf), valamint a változó jogszabályi környezetnek eleget téve módosítottuk a Szülő/gondviselői nyilatkozat nyomtatványt (lásd melléklet: Hungast NYILATKOZAT dietas ellatas 20180815.pdf).
Kérjük, legyen partnerünk a megfelelő tájékoztatás elősegítésében és a mellékletek szerinti információt (akár azok nyomtatott, vagy elektronikus formában történő átadásával) szíveskedjen
átadni a diétás szolgáltatást igénybe vevők részére.

Tájékoztató

Hungast_TAJEKOZTATO_dietas_ellatas_20180815

Nyilatkozat

Hungast_NYILATKOZAT_dietas_ellatas_20180815